Rametulla Abduraimit, iu nda çertifikata për përfundimin e studimeve master në psikologji “post mortum”

vull

Njërit nga viktimat e aksidentit në Llaskarcë, Rametulla Abduraimit i është ndarë çertifikata për përfundimin e studimeve master në psikologji “post mortum”.
Informacionin e ka bërë të ditur profesori i psikologjisë, Musa Musai me anë të një statusi në fb. Certifikata i është dorëzuar vajzës së Rametullahut.

“Sot një moment emocionues dhe shumë prekës gjatë tryezës së rrumbullakët të katedrës së psikologjisë, me çrast familjes së studentit tonë të ndjerë ne ciklin e masterit Rametulla Abduraimi, iu nda çertifikata për përfundimin e studimeve master në psikologji “post mortum”.
Çertifikata iu nda vajzës së Rametullahit në prani edhe të dajës së të ndjerit”, ka shkruar Musai.

Next Post

UT fiton pjesmarrje në 10 rrjete të Programit për Shkëmbim të Evropës Qendrore për Studime Universitare “CEEPUS”

Universiteti i Tetovës  është bërë pjesë e 10 rrjeteve të Programit për Shkëmbim të Evropës Qendrore për Studime Universitare “CEEPUS”. Universiteti ynë, që nga 2017 e ka pesëfishuar pjesmarrjen në rrjetet CEEPUS. Rrjetet në fjalë janë si më poshtë:   CIII-BG-1103-04-1920 Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management ; CIII-AT-1101-04-1920 […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: