Së shpejti çdo familje dhe biznes do të mund të vendosin fotovoltaikë në çatinë e tyre

vull

Janë duke u përgatitur zgjidhjet ligjore që do t’u mundësojnë qytetarëve të prodhojnë rrymë në kulmet e tyre dhe t’ia shesin atë blerësit dhe shpërndarësit të energjisë elektrike, konfirmoi sot kryeministri Dimitar Kovaçevski.

Siç theksoi ai, tashmë po punohet për një qasje të liberalizuar që çdo amvisëri në vend të mund të instalojë sisteme fotovoltaike dhe po përgatitet një ligj që do të lehtësojë procedurën për vendosjen e sistemeve fotovoltaike në çatitë e amvisërive dhe objekteve industriale.

“Përveç kësaj, është planifikuar rritja e fuqisë së sistemeve, që aktualisht është 4 kilovat, të bëhet 6 kilovat për amvisëri dhe për subjektet afariste nga 20 kilovat ekzistuese pa licencë në 40 kilovat me licencë dhe mbi këtë duke marrë licencë për “Mund të caktojnë pa kufi, varësisht nga mundësia e disponueshme, hapësirën dhe kushtet për kyçje në rrjetin shpërndarës të energjisë elektrike”, tha Kovaçevski.

Përveç kësaj, shtoi ai, rregullorja e kyçjes, e cila është duke u përgatitur, do t’u mundësojë shpërndarësve të energjisë elektrike që të marrin përsipër energjinë elektrike të prodhuar nga amvisëritë me një çmim me të cilin distributori merr përsipër nga prodhuesi shtetëror i energjisë elektrike.

“Ndryshimi i tretë është që të mund të shkëmbehet sa më lehtë energjia elektrike, për të cilën tashmë po përgatitet një akt nënligjor në Ministrinë e Financave, i cili do të mundësojë vendosjen e një përfaqësuesi tatimor, sipas shembullit të një vendi të Evropës Perëndimore. në mënyrë që blerësi i energjisë elektrike të mund të lëshojë një faturë për amvisëritë, sepse ata nuk janë tatimpagues, dhe në këtë mënyrë të mundësohet shkëmbimi i energjisë elektrike dhe trajtimi i duhur i TVSH-së”, sqaroi Kovaçevski.

Next Post

Zyrtarisht Komuna e Tearcës është anëtare e Federates Botërore të Komunave Turke.

Federata e Komunave Botërore Turke (TDBB) punon në disa lëmi, si që janë: institucionet dhe organizatat kombëtare dhe ndërkombëtare, menaxhimi i qyteteve, shërbimet komunale ,shërbimet arsimore dhe organizon projekte dhe aktivitete të ndryshme për të forcuar vëllazërinë (binjakëzimin), solidaritetin dhe bashkëpunimin midis anëtarëve të Federatës. Marrëdhëniet e qyteteve të binjakëzuara […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: