Spasovski: Për herë të parë 1008 kolegë në MPB do të marrin kompensim për kujdestari nga shtëpia

vull

Për herë të parë 1008 kolegë do të marrin kompensim për kujdestari nga shtëpia, për çka në muajin janar 2022 do të paguhen 1.400.000 denarë. Pagesa e janaritdo të realizohet së bashku me pagën e muajit shkurt.

Me Marrëveshjen Kolektive të re ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Sindikatës Policore të Maqedonisë reprezentative së bashku bëmë historinë e sindikalizmit në RMV dhe e konfirmuam sloganin të SPM dhe të MPB-së se ”Vetëm përmes dialogut arrihet deri te zgjidhjet e duhura”.

Si udhëheqësi e MPB-së, e realizuam qëllimin të cilin e vendosën në vitin 2017 – përmirësim cilësor të të gjitha standardeve sociale, profesionale, normative të domosdoshme në krijimin e kushteve më të mira të punës për të punësuarit.

Vazhdojmë me krijimin e kushteve më të mira për policinë për shërbime më të mira ndaj qytetarëve.

Next Post

Memorandum bashkëpunimi me ILPP për rritjen e pjesëmarrjes së grave në politikë

Në drejtim të fuqizimit dhe pjesëmarrjes së grave në vetëqeverisjen lokale, sot nënshkruajtëm Memorandum bashkëpunimi me Institutin për Lidership dhe Politika Publike (ILPP). Ky memorandum, ka për qëllim bashkëpunimin në mes dy palëve në fuqizimin e politikave përmes aktiviteteve të ndryshme të udhëhequra nga ILPP, respektivisht në interes të komunave […]

Subscribe US Now