Stema e re e Qeverisë në dy gjuhë: Maqedonisht dhe Shqip! (FOTO)

vull

Qeveria e Maqedonisë së Veriut me hyrjen në fuqi të emrit të ri pas publikimit në Gazetën Zyrtare, ka publikuar edhe stemën e re që për herë të parë është e shkruar edhe në gjuhën shqipe, përskaj asaj maqedonase.

Për herë të parë në stemën e re shtetërore do të figurojë edhe gjuha shqipe , në përputhje me Ligjin për gjuhët. Përveç kësaj të gjitha mbishkrimet qeveritare dhe materialet e tjera do të duhet të jenë edhe në gjuhën shqipe.

Lidhur me këtë do të përkujdeset Grupit ndërsektorial për kryerjen e detyrimeve që dalin nga Marrëveshja e Prespës, që do të merret me nevojat e masave dhe aktivitetet për kryerjen e detyrimeve të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Next Post

Izet Zeqiri: Shtrejt do ta paguaj kjo qeveri korrupsionin e bardhë

Nga kjo qeveri pritëm ,,ndryshim”, që nënkuptojmë ndërrimin e ndonjë gjendjeje, procesi, përmbajtjeje, mënyrës së të punuarit, sjelljeje, procedure që ka mbisunduar gati 10 vite. Çfarë ndryshimi po shohim me këtë mënyrë të qeverisjes koruptive, asgjë të re, do të thoja një modifikim që është ndryshim sipërfaqësor apo formal pa […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: