Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Tërhiqen me urgjencë nga tregjet hot-dogët “wudy”, është gjetur një bakter

2 min read

Bazuar në njoftimin e marrë për një produkt të pasigurt të vendosur në treg në Republikën e Maqedonisë së Veriut, – hot dog-ët e markës Wudy, në të cilët është përcaktuar prania e baktereve Listeria monocytogenes ST 155 në një shtet anëtar të BE-së, si pikë kontakti. i Sistemit Rapid Food Alert and Food for Animal Nutrition (RASSF) i Bashkimit Evropian, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (FAV), ka urdhëruar tërheqjen e menjëhershme të grupeve të mëposhtme të pasigurta të këtij produkti:

Në kompaninë importuese është bërë kontroll i jashtëzakonshëm dhe është konstatuar se 3030 kilogramë nga tufat e kontestuara, të cilat disa herë janë importuar në vend, ndodhen në magazina, të cilat janë vendosur nën mbikëqyrje zyrtare. Këto sasi do të asgjësohen në mënyrë të padëmshme bashkë me sasitë që do të tërhiqen nga tregu.

Italia njoftoi për produktin e pasigurt nëpërmjet sistemit RASSF të BE-së, i cili, bazuar në shfaqjen e helmimit të shkaktuar nga bakteri patogjen Lysteria monocitogenes ST 155, krijoi njoftimin e lartpërmendur, i cili u mbështet edhe nga analizat laboratorike. Seritë e kontestuara nga prodhuesi Agricola Trevalli Soc Coap ARL nga Italia janë importuar në vend përmes kompanisë Collid S Team nga Koleshino Strumica.

Konsumatorët të cilët kanë blerë seritë e treguara të produktit u bëhet thirrje që të mos i përdorin ato, pra t’i kthejnë në vendin ku janë blerë. Qytetarët për çdo mospërputhje në lidhje me sigurinë ushqimore mund të raportojnë personalisht në Departamentin për Mbrojtjen e Konsumatorëve në AHV, në linjën telefonike falas të dedikuar për konsumatorët 0800 3 22 22, ose në mënyrë elektronike në info@fva.gov.mk.