Zv.ministri Nuhiu: Përmbyllen bisedimet me Kosovën për ndihmë juridike reciproke në fushën juridike civile

Kohanews Admin

Zëvendësministri i Drejtësisë, Agim Nuhiu ka bërë të ditur se pas disa takimeve intensive në mes autoriteteve të Republikës së Kosovës dhe Maqedonisë së  Veriut është rëndë dakord për të dhënë ndihmë juridike reciproke në fushën juridike civile.

“Duke patur parasysh se  ekziston një numër i madh i çështjeve juridike civile lidhur me martesat e përziera, procedurat trashëgimore, kërkesat për alimentacion, procedurat për njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve gjyqësore dhe marrëdhëniet të tjera juridike civile në mes të qytetarëve të dy vendeve respektive, andaj është i domosdoshëm rregullimi i çështjeve nga fusha juridike civile  në shkallë bilaterale e cila lidhet me një numër të madh dispozitash  ligjore të legjislacionit kombëtar dhe atij ndërkombëtar,”përfundoi Nuhiu.

Next Post

Paga mesatare mujore bruto për të punësuar, mars 2021

Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, indeksi i pagës mesatare mujore bruto për të punësuarit, gjatë muajit mars 2021 krahasuar me muajin e njejtë të vitit 2020, është 106.7. Kjo rritje ka ardhur si rezultat para së gjithash, rritjes së pagës mesatare mujore bruto për të punësuarit në […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: