Ministri i Drejtësisë, Krenar Lloga, ka realizuar takim me kryetaren e sapo zgjedhur të Odës së Përmbaruesve, Vesna Dellovska, së cilës i uroi suksese në detyrë dhe ia shprehi kënaqësinë për qasjen e saj konstruktive dhe gatishmërinë për bashkëpunim dhe zgjidhje të përbashkët të të gjitha sfidave, me të cilat ballafaqohen qytetarët dhe përmbaruesit në punën e tyre të përditshme.
Diskutuan për ndryshimet ligjore për të gjetur zgjidhjet më të mira, sfidat e përmbaruesve, si dhe kërkesat dhe problemet e qytetarëve.
Në takim u diskutua edhe për mbikëqyrjen në punën e përmbaruesve, me qëllim të  tejkalimit  të çdo problemi, keqkuptimi, si dhe për zgjidhjen e vërejtjeve të qytetarëve.

Ftojmë qytetarët që në të ardhmen, të gjitha ankesat dhe problemet, t’i adresojnë në Odën e Përmbaruesve si dhe në Ministrinë e Drejtësisë.

By vull