Me buxhetin e ri për vitin 2024, i cili tashmë është duke u krijuar dhe është në fazën përfundimtare, nuk do të ketë mjete për paga më të larta të zyrtarëve, tha sot zëvendëskryeministri për Çështje Ekonomike, Fatmir Bytyqi.

Sipas Bytyqit, të zgjedhurit dhe të emëruarit nuk do të heqin dorë nga rritja e pagave prej 10 për qind, por Qeveria do të vendosë që të mos rritet.

Jemi duke punuar për një zgjidhje sistematike dhe së shpejti, siç ka bërë të ditur Bytyqi, pritet të dorëzohet një propozim në Qeveri.

Zëvendëskryeministri theksoi se në vitin 2025 do të ketë një metodologji krejtësisht të re të pagave sipas së cilës paga në sektorin publik do të llogaritet me të njëjtën metodologji që përdoret për llogaritjen e pagave të personave të zgjedhur dhe të emëruar. Vitin e ardhshëm, nga ana tjetër, sektori publik do të marrë rritjen e pagave që do të arrijë përmes kontratave kolektive të degëve, e cila megjithatë, siç përmendi ai, nuk mund të jetë në kundërshtim me parimet e Kontratës së Përgjithshme Kolektive.

By vull