Koha News

Ke Çfarë Lexon!

MMJPH: Është ndërprerë pragu i alarmimit në Shkup

1 min read

Sipas të dhënave të Sistemit Shtetëror të Monitorimit të Cilësisë së Ajrit të Ambientit më 26.12.2022, përqëndrimet mesatare ditore të grimcave të pezulluara PM10 janë nën pragun e përcaktuar të alarmimit prej 150 мg/m3, epizodi i dy ditëve radhazi është ndërprerë në Shkup dhe pushojnë së zbatuari rekomandimet dhe masat  për tejkalimin e pragut të alarmimit.

Verified by MonsterInsights