Slot Thailand
Slot Thailand
Toto Macau
Slot88
Slot Ovo
Slot Ovo
Anti Rungkad
Depo Slot
Slot Jp
Slot Zeus
Mpo Slot
Mundu të hiqet kartoni jeshil? - Koha News
Mundu të hiqet kartoni jeshil? 1

Është duke u konsideruar heqja e kartonit jeshil, pra vendosja e një premie të vetme për sigurimin e automjeteve nga autopërgjegjësia, siç përcaktohet me direktivat e BE-së, ndonëse në Ligjin për Sigurimin e Detyrueshëm të Komunikacionit ka një dispozitë sipas së cilës kjo do të aplikohet vetëm pas hyrjes në vend në Union, mëson Plusinfo.

Plani, siç mësojmë, është që në tremujorin e parë apo të dytë të vitit të ardhshëm të merren të gjitha parametrat dhe të vendoset nëse edhe këtu do të aplikohet modeli evropian, pas së cilës duhet të bëhen ndryshime në ligj.

Për qytetarët që posedojnë automjete, kjo do të nënkuptojë edhe rritje të çmimit të sigurimit, sepse përveç regjistrimit do të përfshijë edhe sigurimin e autopërgjegjësisë dhe shumën për kartonin jeshil.

Ndryshe, sipas Ligjit aktual për sigurimin e detyrueshëm në komunikacion, premia e vetme është paraparë të fillojë të aplikohet kur vendi të bëhet anëtar i plotë i BE-së.

Para miratimit të tij, kompanitë e sigurimit kërkuan anulimin e kartonit jeshil dhe kalimin në një sigurim të vetëm automjeti, por më pas kërkesa e tyre nuk u pranua. Në të njëjtën kohë, qytetarët dhe transportuesit kërkonin një karton jeshil më të lirë, sepse ai maqedonas është më i shtrenjti në rajon.

Cilat janë çmimet e kartonit jeshil dhe të primit të sigurimit?

Sipas çmimeve aktuale, kartoni i gjelbër për automjete të udhëtarëve deri në 66 kW është 3.690 denarë në vit, ndërsa për ata mbi 66 kW për një vit është 5.536 denarë. Çmimi për automjet deri në 66 kW në muaj është 1.850 denarë, ndërsa për automjet mbi 66 kW është 3.075 denarë.

Për tërheqje dhe vetura speciale, motoçikleta, plug-in dhe mjete pune, çmimi është 5.536 denarë. Çmimi i kamionëve dhe autobusëve është 17.222 denarë. Kartoni jeshil është i vlefshëm për 12 muaj ose brenda kohëzgjatjes së politikës së përgjegjësisë automobilistike.

Masa e primit vjetor është e njëjtë për të gjitha kompanitë e sigurimit dhe varet nga fuqia e motorit (kw), për kamionët nga kapaciteti në tonë, ndërsa për autobusët nga numri i sediljeve etj. Shuma e primit zvogëlohet me kalimin e viteve, nëse nuk keni shkaktuar një aksident trafiku.

Sigurimi i autopërgjegjësisë është një sigurim ligjor i detyrueshëm që kryhet gjatë regjistrimit të mjeteve motorike. Qëllimi është të sigurohet mbrojtje në rast dëmtimi të palëve të treta dhe objekteve, në mënyrë që shpenzimet që përndryshe do të duhej të paguante i siguruari (pronari i mjetit) të rimbursohen nga shoqëria e sigurimit ku është lidhur kontrata e sigurimit. Ky sigurim mbulon dëmet në rast të humbjes së jetës, lëndimit trupor, dëmtimit të shëndetit, shkatërrimit ose dëmtimit të sendeve.

By vull