Koha News

Ke Çfarë Lexon!

Ndryshimet në Ligjin për Shpronësim kaluan filtrin e Komisionit për Çështje Evropiane

2 min read

Anëtarët e Komisionit Parlamentar për Çështje Evropiane dhanë mbështetjen e tyre për Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shpronësim, pas procedurë të shkurtuar, i cili është pjesë e pakos së ligjeve për ndërtimin e korridoreve 8 dhe 10e. Në seancën e komisionit u hodhën poshtë tri amendamentet e paraqitura nga VMRO-DPMNE opozitare për këtë projektligj. Pas kalimit të filtrit të komisionit, Komisioni për Çështje Evropiane e përcjell propozimin ligjor për procedim të mëtejshëm në Kuvend.

Kryetari i Komisionit për Çështje Evropiane, Arbër Ademi, njofton se nesër në mesditë Komisioni duhet të vazhdojë me propozimin e pestë dhe të fundit ligjor nga pakoja e ligjeve për ndërtimin e korridoreve 8 dhe 10d – Propozim Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligji për përcaktimin e interesit publik dhe emërimin e partnerit strategjik për realizimin e projektit për ndërtimin e korridorit infrastrukturor 8 (seksioni: Tetovë – Gostivar – Bukojçan dhe projekti për autostradën Trebenishtë – Strugë – Kfasan) dhe Korridorit 10d. (pjesa e autostradës Prilep – Manastir) në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pas procedurës së shkurtuar.

Ministri i Financave, Fatmir Besimi, gjatë seancës së sotme theksoi se bëhet fjalë për ndryshime në Ligjin për Shpronësim, të cilat nuk vlejnë vetëm për projektin për ndërtimin e korridoreve 8 dhe 10d, por që janë konstatuar përmes këtij procesi dhe do të zbatohet për të gjitha projektet me interes publik dhe jo vetëm për infrastrukturën rrugore. Ai thekson se përmbajtja e amendamenteve është mbrojtja e të drejtave të qytetarëve, e të drejtave pronësore dhe e të drejtave të banimit.

– Kur bëhet fjalë për objekte, të cilat sipas Kushtetutës janë në interes të publikut, është e mundur edhe të saktësohen, pra bëhet fjalë për saktësimin e të drejtës së qytetarëve që ekziston në ligj. Pra, bëhet fjalë vetëm për dëmshpërblim kur duhet të lirojnë objektet e tyre, ndërkohë që gjejnë objektet e tyre ndërkohë. Vetëm se. Në këto ndryshime nuk bëhet fjalë për shpronësim, sepse ato gjëra janë të përcaktuara në ligj. Pra vetëm një sqarim për të përshpejtuar procedurën në terren dhe asgjë përtej rregulloreve ligjore ekzistuese dhe në fakt bëhet fjalë vetëm për saktësimin e të drejtave të qytetarëve dhe ato do të zbatohen për të gjitha projektet infrastrukturore dhe nuk ka të bëjë ekskluzivisht. te projekti për korridoret 8 dhe 10d, tha Besimi.

Verified by MonsterInsights