Në Novaci është ngritur centrali më i madh privat fotovoltaik në Ballkan. Do të prodhojë 85 mijë MWh energji elektrike, e mjaftueshme për t'i shërbyer 30,000 familjeve 1

Në Novaci, vetëm 50 metra nga vend depozitimi i mbetjeve të minierës Suvodoll, është ndërtuar centrali më i madh privat fotovoltaik në vend – FEC Novaci, i cili aktualisht është më i madhi në Ballkan.

Impianti i ri, i cili do të fillojë të funksionojë në fund të këtij muaji, ka një kapacitet total prej 55 MW dhe parashikohet të prodhojë 85,000 MWh në vit, e cila është e mjaftueshme për të plotësuar nevojat e 30,000 familjeve.

Investitor i këtij projekti të rëndësishëm energjetik për prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme është kompania vendase “MEY Energy”, aktiviteti i së cilës është prodhimi dhe shitja e energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme. FEC-i i ri është i rëndësishëm për vendin dhe nga pikëpamja e përgjithshme ekonomike sepse përfaqëson një investim prej 40 milion eurosh.

Në Novaci është ngritur centrali më i madh privat fotovoltaik në Ballkan. Do të prodhojë 85 mijë MWh energji elektrike, e mjaftueshme për t'i shërbyer 30,000 familjeve 2

Ferma diellore, e cila mbulon një sipërfaqe prej 57 hektarësh, përbëhet nga 101,062 panele fotovoltaike në të cilën janë instaluar mbi 850,000 metër të llojeve të ndryshme të kabllove.

Ndërtimi i termocentralit, për të cilin punimet administrative nisën në vitin 2021 dhe punimet e ndërtimit në nëntor 2022, përfundoi në më pak se një vit.

Për projektimin dhe instalimin e centralit fotovoltaik janë angazhuar firma konsulente dhe ekspertë të cilët kanë punuar në ndërtimin e centraleve dhe funksionimin e tyre prej më shumë se 20 vitesh. Performanca është realizuar tërësisht nga kompanitë vendore, ndërsa pajisjet janë blerë nga jashtë dhe një pjesë nga edhe nga Maqedonia, sipas kapaciteteve industriale të vendit.

FEC Novaci është ndërtuar në tokë tërësisht private, në klasën e duhur të ndërtimit, në përputhje me ligjin për ndërtimin e centraleve fotovoltaike. Një nga përparësitë e lokacionit, siç thonë nga kompania, përveç kushteve të favorshme atmosferike, gjegjësisht numrit të madh të ditëve me diell dhe lidhjes së favorshme për kyçje në rrjetin 110 kV, është edhe afërsia me REK Manastir. Domethënë, sipas rekomandimeve të BE-së për transformimin e prodhimit të energjisë nga termocentrale konvencionale në centrale nga burimet e rinovueshme deri në vitin 2030 dhe për prodhuesin tonë më të madh të energjisë elektrike, por nga qymyri, rezervat e të cilit tashmë janë duke mbaruar, ka plane për transformimin në një prodhues i energjisë elektrike nga burime të rinovueshme.

Në Novaci është ngritur centrali më i madh privat fotovoltaik në Ballkan. Do të prodhojë 85 mijë MWh energji elektrike, e mjaftueshme për t'i shërbyer 30,000 familjeve 3

“Në kohën e Revolucionit të Gjelbër, veçanërisht në energji, kur kalimi në burimet e rinovueshme të energjisë është i pranishëm kudo, në vitin 2018 kishim idenë për të ndërtuar një kapacitet për prodhimin e energjisë elektrike nga ajo që kemi më së shumti – dielli si një burim energjie e rinovueshme që është gjithmonë e pranishme. Një motiv plus i investimit ishte fakti se edhe në vendin tonë, jo vetëm për shkak të detyrimeve të marra për të braktisur prodhimin e energjisë nga objektet që ndotin natyrën, ndërgjegjësimi për nevojën për një kujdes më të madh ndaj mjedisit po rritet. Prej aty po punohet fort për realizimin e strategjisë për kalimin në prodhimin e energjisë nga burimet e rinovueshme dhe plotësimin e nevojave për energji nga kapacitetet tona”, thonë nga MEY Energy.

Centrali i ri fotovoltaik do të japë një kontribut të madh në tranzicionin e Maqedonisë drejt burimeve të pastra të energjisë dhe në krijimin e një sistemi që do të mundësojë një ekonomi rezistente ndaj klimës, e cila është një aksion për të ardhmen.

Në Novaci është ngritur centrali më i madh privat fotovoltaik në Ballkan. Do të prodhojë 85 mijë MWh energji elektrike, e mjaftueshme për t'i shërbyer 30,000 familjeve 4

Intensiteti i transformimit të Maqedonisë drejt prodhimit të energjisë nga burimet e ripërtëritshme tashmë ka kontribuar në realizimin e Skenarit të Gjelbër, i cili, sipas Strategjisë për Energji, ishte planifikuar të realizohej deri në vitin 2040 dhe nga një vend në të cilin prodhimi vendor i energjisë elektrike ishte kryesisht. me bazë qymyrin, tani po bëhemi gjithnjë e më shumë një vend me prodhim të madh nga burimet e rinovueshme.

MEY Energy, e cila ka një histori prodhimi prej 25 vjetësh, do të shesë energji elektrike në tregun e lirë, në radhë të parë ekonomisë vendase, dhe nëse në një moment të caktuar ekonomia vendase nuk ka nevojë për energji elektrike, ajo do të shitet në rajon në varësi të kostove të transmetimit.