Në Shkup mirëpritet ekspozita personale e piktores Dr. Lulzime Osmani | FOTO 1

Në sallonin për Expozita Imperial 2 u hap expozita personale e piktores nga Kërçova dr.Lulzime Osmani.

Osmani u shpreh tejet e emocionuar për ekspozimin e këtyre punimeve dhe ajo mendon se kjo

ekspozitë do të përcjellë mesazh dhe të tregojë se arti jonë është i kohës, modern.

Piktoreja  Dr. Lulzime Osmani, në punimet e saja ka arritur të ndërtojë autonominë dhe paradigmën personale metafizike të pikturës, qenies reale të artit.

“Pikturat e saja njëkohësisht janë edhe një avangardë drejtë lirisë së shprehjes që është e bazuar në vetënjohjen personale dhe interpretimin individual figurative”. U shpreh Metin Izeti

Piktoreja  Dr. Lulzime Osmani, në punimet e saja ka arritur të ndërtojë autonominë dhe paradigmën personale metafizike të pikturës, qenies reale të artit.

Në Shkup mirëpritet ekspozita personale e piktores Dr. Lulzime Osmani | FOTO 2 Në Shkup mirëpritet ekspozita personale e piktores Dr. Lulzime Osmani | FOTO 3 Në Shkup mirëpritet ekspozita personale e piktores Dr. Lulzime Osmani | FOTO 4 Në Shkup mirëpritet ekspozita personale e piktores Dr. Lulzime Osmani | FOTO 5 Në Shkup mirëpritet ekspozita personale e piktores Dr. Lulzime Osmani | FOTO 6 Në Shkup mirëpritet ekspozita personale e piktores Dr. Lulzime Osmani | FOTO 7 Në Shkup mirëpritet ekspozita personale e piktores Dr. Lulzime Osmani | FOTO 8 Në Shkup mirëpritet ekspozita personale e piktores Dr. Lulzime Osmani | FOTO 9 Në Shkup mirëpritet ekspozita personale e piktores Dr. Lulzime Osmani | FOTO 10 Në Shkup mirëpritet ekspozita personale e piktores Dr. Lulzime Osmani | FOTO 11 Në Shkup mirëpritet ekspozita personale e piktores Dr. Lulzime Osmani | FOTO 12 Në Shkup mirëpritet ekspozita personale e piktores Dr. Lulzime Osmani | FOTO 13 Në Shkup mirëpritet ekspozita personale e piktores Dr. Lulzime Osmani | FOTO 14 Në Shkup mirëpritet ekspozita personale e piktores Dr. Lulzime Osmani | FOTO 15 Në Shkup mirëpritet ekspozita personale e piktores Dr. Lulzime Osmani | FOTO 16 Në Shkup mirëpritet ekspozita personale e piktores Dr. Lulzime Osmani | FOTO 17 Në Shkup mirëpritet ekspozita personale e piktores Dr. Lulzime Osmani | FOTO 18 Në Shkup mirëpritet ekspozita personale e piktores Dr. Lulzime Osmani | FOTO 19 Në Shkup mirëpritet ekspozita personale e piktores Dr. Lulzime Osmani | FOTO 20 Në Shkup mirëpritet ekspozita personale e piktores Dr. Lulzime Osmani | FOTO 21

By vull