Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Në vendbanimin Shemshovë është duke u ndërtuar parku argëtues për fëmijë

1 min read

Me këtë zbatim përmirësohen kushtet e të rinjve dhe të gjithë banorëve të këtij vendbanimi për të luajtur sport dhe rekreacion pa ndërprerje.

Vazhdojmë me synimet dhe projektet e përcaktuara me të cilat përmirësojmë cilësinë e jetës në të gjitha sferat, posaçërisht më vjen mirë që po përmirësojmë kushtet ku fëmijët dhe bashkëqytetarët tanë luajnë sport dhe rekreacion.