Matjet e sotme hidrologjike tregojnë se nivelet e liqenit të Ohrit dhe të Prespës janë rritur me një centimetër. Megjithatë, të dy liqenet janë nën mesataren për tetorin.

Në liqenin e Dojranit, i cili është pak mbi mesataren mujore, nuk ka ndryshime në krahasim me ditën e djeshme.

Ndryshime të mëdha të nivelit të ujit nuk janë vërejtur as në lumenj, përveç Vardarit afër Velesit.

By vull