Slot Thailand
Slot Thailand
Toto Macau
Slot88
Slot Ovo
Slot Ovo
Anti Rungkad
Depo Slot
Slot Jp
Slot Zeus
Mpo Slot
Njerëzit do të udhëtojnë nëpër pesë shtete me letërnjoftime – Qeveria ka ratifikuar marrëveshjen - Koha News
Njerëzit do të udhëtojnë nëpër pesë shtete me letërnjoftime – Qeveria ka ratifikuar marrëveshjen 1

Qeveria përcaktoi tekstin e Projektligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes për Lirinë e Lëvizjes me Letërnjoftime në Ballkanin Perëndimor.

“Marrëveshja për lirinë e lëvizjes me karta identiteti në Ballkanin Perëndimor është lidhur në Berlin më 3 nëntor 2022 ndërmjet gjashtë vendeve të rajonit, përkatësisht: Shqipërisë, Bosnjë dhe Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. një iniciativë e vendit tonë nga bashkëpresidenca e përbashkët me Bullgarinë me Procesin e Berlinit, me synimin për të pasqyruar modelin e marrëveshjeve dypalëshe për udhëtime falas me karta identiteti. Marrëveshja, siç shpjegohet nga propozuesi, synon të promovojë më tej bashkëpunimin dhe të lehtësojë kushtet për udhëtim, duke përfshirë përmirësimin e marrëdhënieve midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke thjeshtuar procedurat administrative në drejtim të hyrjes, tranzitit dhe qëndrimit afatshkurtër. të personave me karta identiteti, të lëshuara nga vendet e përcaktuara.

Ata shtojnë:

Marrëveshja, sipas informacioneve të Ministrisë së Punëve të Jashtme, është në përputhje me Konventën e Lisbonës për njohjen e kualifikimeve që kanë të bëjnë me arsimin e lartë në hapësirën evropiane, si pjesë e iniciativës për krijimin e Tregut Ekonomik Rajonal 2021-2024. në konkluzionet e Samitit të liderëve të Ballkanit Perëndimor në kuadër të Procesit të Berlinit në Sofje (2020), dhe synon arritjen e një zbatimi të suksesshëm dhe të plotë të dispozitave për tregun e brendshëm të BE-së, në kuadër të të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor.

Marrëveshja rregullon njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë, vazhdimin e studimeve dhe aksesin në tregun e parregulluar të punës në secilën nga Palët.

Qeveria përcaktoi edhe tekstin e Projektligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes për Njohjen e Kualifikimeve Profesionale të Doktorëve të Mjekësisë, Doktorëve të Mjekësisë Dentare dhe Arkitektëve, në kuadër të Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore.

Marrëveshja, siç shpjegohet nga propozuesi, parashikon njohjen automatike të kualifikimeve profesionale bazuar në kërkesat minimale për tre profesionet e përcaktuara nga kjo Marrëveshje dhe nga Direktiva 2005/36/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të datës 7 shtator, 2005, për njohjen e kualifikimeve profesionale, i ndryshuar me Direktivën 2013/55/BE të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 20 nëntor 2013.

Marrëveshja parashikon një procedurë të përbashkët për njohjen e kualifikimeve profesionale, procedurën e njohjes retroaktive të kualifikimeve, parashikon dokumentet publike që kërkohen për njohjen e kualifikimeve profesionale, për përdorimin e titujve profesional të kualifikimeve, si dhe përdorimin të titujve akademikë.

By vull