Fri. Dec 13th, 2019

Kryeministri dhe qentë Këçëkë, rreth e rrotull…