Mon. Nov 18th, 2019

Përdhunimet dhe heshtja e rasteve, është rezultat i mendësisë së trashëguar nga Kanuni!