Shkalla e zëvendësimit në tregun bullgar të punës është aktualisht 62, ose nëse 100 persona dalin në pension ose lënë punën e tyre, ata mund të zëvendësohen me vetëm 62, sipas një studimi të ri nga Konfederata Bullgare e Punësimit midis 1200 kompanive.

Sidomos në moshën e pensionit, shkalla mesatare e zëvendësimit ishte 69.4, d.m.th. për çdo 100 persona. Sipas sondazhit të konfederatës, pothuajse 30 për qind e punëdhënësve në vend janë të gatshëm të punësojnë punonjës të rinj nëse mund t’i gjejnë. Vetëm 18 për qind janë gati të pushohen nga puna dhe 38 për qind nuk do të ndryshojnë numrin e punonjësve. 16 për qind e punëdhënësve nuk janë të sigurt se çfarë do të pasojë nga situata në botë – luftërat dhe pasiguria e sistemit politik.

Vetëm një nga tre pozita të shpallura zënë kandidatët për punë, dhe dy të tjerat zakonisht nuk kanë asnjë kandidat, tregon hulumtimi. 57 për qind e punëdhënësve janë të gatshëm të punësojnë punëtorë të huaj pavarësisht se procesi zgjat deri në gjashtë muaj dhe kalon nëpër shumë raste. Më të ndjeshëm ndaj një hapi të tillë janë sektorët si prodhimi, hoteleria, restorantet dhe tregtia, ku janë më të zakonshëm punonjësit që nuk flasin bullgarisht, shkruan “24Chasa.bg”.

By vull