Kohanews.com

Ke Çfarë Lexon!

4.7 milionë dinarë për Bujanocin – Kuvendi Komunal i Bujanocit me sistem krejtësisht elektronik

1 min read

Komuna e Bujanocit është përfituese e 4.7 milion dinarëve për sistemin elektronik të udhëheqjes dhe votimit në Seancat e Kuvendit komunal.

Me realizimin e këtij projekti do të mundësohet digjitalizimi i plotë i Kuvendit dhe Seancave të Kuvendit komunal.

Mjetet janë siguruar nga Ministria e pushtetit lokal.