Thu. Nov 21st, 2019

Alternativa: Drejtësia selektive detyrimisht prodhon shtet të padrejtë -(VIDEO)