Sat. Dec 14th, 2019

Ekonomisti Safet Ademi zgjedhet Kryetar i Partisë FJALA – Dega në Vushtrri