Mon. Oct 21st, 2019

Ministrja Hodžić ndau shpërblimet për komunat për rezultatet më të mira në ofrimin e shërbimeve komunale për vitin 2018