Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Nuredini u takua me drejtorin e Shoqërisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) për Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës z. David Oberhuber

1 min read

????????????????????????????????????

Loading...
Me 15 gusht 2019, ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Z. Naser Nuredini, realizoi një takim me drejtorin e Shoqërisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) për Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe  Kosovës z. David Oberhuber.
Në këtë takim u  shqyrtuan mundësitë për transferimin e përvojës gjermane dhe ekspertizës për menaxhimin e mjedisit. Si fusha prioritare u thekësua cilësia e ajrit, menaxhimi i mbeturinave dhe plotësimi i kërkesave të Kapitullit 27 “Mjedisi Jetësor”.
Ministri Nuredini theksoi se transferimi i përvojës gjermane është një mundësi e shkëlqyeshme për ne përmes veprimeve të koordinuara së bashku me të gjitha palët e tanguara për të siguruar një mjedis më të shëndetshëm për gjeneratat e ardhshme.