Fri. Dec 6th, 2019

Dr. Artan Koni, FEBU, FEAPU, androlog-urolog:- Hipospadia, patologjia e lindur më e shpeshtë genitale.