Koha News

Ke Çfarë Lexon!

Si do të funksionojnë “kutitë e zeza” që do të vendosen në makinat e reja nga viti i ardhshëm?

1 min read

Të dhënat ruhen vetëm në vend në automjet, kështu që ato nuk duhet të jenë të aksesueshme nëpërmjet një lidhjeje interneti.

“Kutia e zezë” është instaluar në aeroplan prej dekadash dhe nga 7 korriku 2024, një kuti e tillë kontrolli do të jetë e detyrueshme në të gjitha makinat e reja.

Sistemi regjistron përgjithmonë të dhënat e automjetit, por i ruan ato vetëm kur tejkalohet një prag i caktuar aktivizimi. Domethënë, nëse sensorët zbulojnë, për shembull, një aksident ose nëse njësia e kontrollit të makinës sinjalizon se një përplasje është e afërt.

Regjistrimet janë shumë të shkurtra: 5 sekonda para dhe 300 milisekonda pas aksidentit.

Disa faktorë mund të shkaktojnë regjistrim. Ndër të tjera, një ndryshim në shpejtësinë më shumë se 8 km/h brenda 150 milisekondave, aktivizimi i tensionit të rripave, hapja e airbagëve, aktivizimi i “kapotës aktive” (nëse makinat janë të pajisura me këtë sistem ) dhe një përplasje nga pjesa e pasme. , shkruan Klubi i Autove Gjermane (ADAC).

EDR është zakonisht pjesë e modulit të kontrollit të airbag-ut, pasi gjithsesi transmeton informacionin nga sensori i përshpejtimit. Të dhënat ruhen vetëm në vend në automjet, kështu që ato nuk duhet të jenë të aksesueshme nëpërmjet një lidhjeje interneti.

Të dhënat mund të lexohen nëpërmjet ndërfaqes diagnostikuese në bord (OBD) ose nëpërmjet njësisë së kontrollit të airbag-ut nëse OBD shkatërrohet në një aksident.

Të dhënat e ruajtura janë shpejtësia e drejtimit, pozicioni i pedalit të gazit, shpejtësia e motorit, ABS dhe aktiviteti i kontrollit të qëndrueshmërisë dhe këndi i drejtimit (të rrotave të përparme).

Në rast aksidenti, ndër të tjera regjistrohen ndryshimet në shpejtësinë gjatësore dhe anësore, statusin e rripit të sigurimit të shoferit dhe pasagjerit, dritën paralajmëruese të airbag-it dhe kohën e hapjes së airbag-it.

Informacioni EDR zakonisht lexohet me urdhër të një gjyqtari ose prokurori të përgjithshëm të shtetit. Më pas dërgohen për ekspertizë për zbardhjen e detajeve të aksidentit.

Shoferi jo gjithmonë duhet të japë leje për këtë. Megjithatë, mund të ndodhë që interesi i ndjekjes penale të mbizotërojë mbi interesin e mbrojtjes së të dhënave personale.

Ky mund të jetë rasti, për shembull, nëse është e nevojshme të sqarohet se si ka ndodhur një aksident me lëndime të rënda dhe/ose vdekje.

Verified by MonsterInsights