Së shpejti në Maqedoni stacione bazë për 5G

vull

Duke pasur parasysh se stacionet bazë për 5G ende nuk janë vendosur, ndërsa pas paralajmërimit të AKE-së për një gjë të tillë, prof. D-r Stojan Vellkoski bëri matje të stacionit bazë 4G, me ç’ rast u konstatua se ka rrezatim. Në rastin konkret ku u krye matja, siç thuhet ka […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: