Gjykimi për rastin “Titanik” është anuluar për 22 tetor

vull

Për shkak të kërkesës së prokurores Lile Stefanova për anulimin e gjykimin për rastin “Titanik” në Prokurorin Publike është përcaktuar me 22 tetor. Gjykatësi Osman Shabani informoi se prokurorja është jo e pranishme për shkak të detyrimeve zyrtare në një takim të caktuar paraprakisht në një mision vlerësimi të BE-së. […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: