Sot në ambientet e Ministrisë së Drejtësisë u realizuar takim mes Ministrit të Drejtësisë, Krenar Lloga dhe përfaqësuesve të Sindikatës së Pavarur të policisë gjyqësore.
Përfaqësuesit e Sindikatës paraqitën kërkesat e tyre në lidhje me ndryshimet në Ligjin aktual të shërbimit gjyqësor lidhur me kompetencat e policisë gjyqësore, rregullimit të stazhit të benificuar, shtesës për rrezikshmëri të lartë, legjitimacionet  zyrtare dhe uniformës.
Në takim u dakorduan që kërkesat të shqyrtohen dhe të inkorporohen në versionin punues të ligjit që deri në fund të javës zgjidhja ligjore të publikohet në ENER.
Ministri Lloga shprehu gatishmërinë për zgjidhjen e problemeve me të cilat ballafaqohet policia gjyqësore.

By vull