Slot Thailand
Slot Thailand
Toto Macau
Slot88
Slot Ovo
Slot Ovo
Anti Rungkad
Depo Slot
Slot Jp
Slot Zeus
Mpo Slot
Të hënën do të shpallet Thirrja publike për subvencione për kondicionerë inverter – aplikimi do të jetë online - Koha News
Të hënën do të shpallet Thirrja publike për subvencione për kondicionerë inverter – aplikimi do të jetë online 1

Qyteti i Shkupit të hënën do të shpallë Thirrjen publike për subvencionimin e qytetarëve për blerjen e kondicionerëve inverter me efikasitet të lartë për ngrohje për vitin 2022, ndërsa qytetarët do të mund të aplikojnë online.

Në Thirrjen publike mund të aplikojnë personat që kanë blerë kondicionerë inverter duke filluar nga data 01.01.2022 dhe janë banorë të qytetit të Shkupit (komunat Gazi Babë, Aerodrom, Kisela Voda, Karposh, Çair, Shuto Orizare, Qendër, Gjorçe Petrov, Butel dhe Saraj.) dhe që plotësojnë kushtet e përcaktuara. Thirrja do të jetë e hapur deri më datë 01.11.2022 ose deri në ditën e shterimit të mjeteve. Thirrja publike do të realizohet sipas radhitjes së aplikimit, pra sipas datës dhe orës së aplikimit dhe pas dërgimit të konfirmimit për stufën e dorëzuar.

Në përputhje me kushtet e Thirrjes publike, për të përfituar subvencione për inverterë, qytetarët do të duhet të dorëzojnë vullnetarisht dhe pa kompensim stufat ekzistuese për dru, thëngjill, naftë apo naftë. Mjetet që do të subvencionojë Qyteti i Shkupit janë në vlerë neto jo më shumë se 62.000 denarë.

Në Thirrjen Publike nuk kanë të drejtë të marrin pjesë banorët (amvisëritë) që kanë objekt banimi me ngrohje qendrore, pavarësisht nëse e përdorin atë, si dhe personat që kanë marrë më parë subvencione për blerjen e stufave me pelet apo inverter.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim online do të publikohet të hënën në ueb- faqen e Qytetit të Shkupit www.skopje.gov.mk, kurse aplikimi do të bëhet nëpërmjet platformës www.uslugi.skopje.gov.mk, e cila gjithashtu do të aktivizohet të hënën.

Në Buxhetin e Qytetit të Shkupit për vitin 2022 janë paraparë 24 milionë denarë për këtë qëllim.

By vull