Sipas Direktivës, çdo shtet anëtar i BE-së është i detyruar të kontribuojë në arritjen e këtij qëllimi në sektorët e transportit, industrisë, ndërtimit dhe ngrohje-ftohjes qendrore.

Këshilli i BE-së miratoi sot Direktivën e re për burimet e rinovueshme të energjisë, qëllimi i së cilës është rritja e pjesës së energjisë së rinovueshme në konsumin e përgjithshëm të energjisë të Bashkimit në 42.5 për qind deri në vitin 2030, me mundësinë e rritjes shtesë me 2.5 të tjera. për qind në nivelin prej 45 për qind, njoftoi korrespondenti i MIA-s nga Brukseli.

Sipas Direktivës, çdo shtet anëtar i BE-së është i detyruar të kontribuojë në arritjen e këtij qëllimi në sektorët e transportit, industrisë, ndërtimit dhe ngrohje-ftohjes qendrore.

By vull