Koha News

Ke Çfarë Lexon!

U miratuan ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për sigurim shëndetësor dhe Ligjit për barna dhe mjete mjekësore

1 min read

Në ditën e parë të Seancës së 106-të, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut miratoi ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për sigurim shëndetësor dhe Ligjit për barna dhe mjete mjekësore.

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim shëndetësor, me procedurë të shkurtuar, u miratua njëzëri, me mbështetjen e 81 deputetëve.

Për Propozim-ligjin për plotësimin e Ligjit për barna dhe mjete mjekësore, me procedurë të shkurtuar, votuan 82 deputetë.
Kuvendi dje miratoi edhe kërkesën për dhënien e interpretimit autentik të nenit 66 të Ligjit për buxhete, të parashtruar nga deputeti Bedri Fazli.

Verified by MonsterInsights