Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Jusuf Zejneli, së bashku me prorektorin për bashkëpunim ndërkombëtar, Prof. Dr. Salajdin Salihu, shefen e kabinetit Valmisa Novi dhe udhëheqësin e Zyrës për Përpilim dhe Menaxhim me projekte, Mr. Sc. Artan Osmani, morën pjesë në bienalen vjeshtore të Aleancës universitare AURORA, që u mbajt në Olomouc  të Republikës së Çekisë, në 17 dhe 18 tetor.

Rektori i UT-së, në këtë veprimtari arsimore ndërkombëtare nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi multilaterale me të gjithë universitetet anëtarë të kësaj aleance prestigjioze, me fokus të veçantë në shfrytëzimin e infrastrukturës së përbashkët kërkimore-shkencore të rrjetit AURORA.

Universiteti i Tetovës, si pjesë e pandarë e kësaj aleance, ka qenë jo vetëm pjesëmarrës në aktivitetet e saj, por edhe organizator e nikoqir i trajnimeve dhe projekteve të ndryshme që prej anëtarësimit të tij në vitin 2020.  Gjatë mbledhjeve me grupet e veçanta të punës u bë raportimi i veprimtarive të deritanishme, si dhe u diskutua plani aksional që do të vihet në zbatim gjatë fazës së shtatëvjeçarit të ardhshëm.

By vull