Një pesticid i ndaluar, veçanërisht i rrezikshëm për shëndetin e fëmijëve, është gjetur në fruta të rritura në Kroaci, ka njoftuar Sistemi Evropian i Paralajmërimit të Tregtisë Ushqimore (RASFF).

Kontrollet në pikat e shitjes në Kroaci zbuluan klorpyrifos në mandarinat e shitura në Kroaci dhe Slloveni, transmeton  Dnevnik.hr .

Më 23 tetor, RASFF mori kampione frutash në Kroaci dhe gjeti 0.033 mg/kg pesticid chlorpyrifos, ndërsa sasia maksimale e lejuar është 0.01 mg/kg.

By vull