Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Zv.drejtori Dehari: Kemi vendosur ndalesë të tërësishme në male, gjoba nëse nuk respektohen masat

2 min read
Përmes një njoftimi në opinion. zëvendësdrejtori i Pyjeve Kombëtare, Berat Dehari ka bërë të ditur se si ndërmarje kanë vënë ndalesë të tërësishme për lëvizje në male si dhe gjoba për të gjithë ata që nuk i respektojnë.

Ja njoftimi:

Duke pasur parasysh rritjen e rrezikut të zjarreve pyjore në hapësirë ​​të hapur në kushtet e temperaturave jashtëzakonisht të larta, me qëllim mbrojtjen e sigurisë personale dhe parandalimin e përhapjes së mëtejshme të zjarreve, në përputhje me Apelin e Qeverisë së RSM -së, dhe bazuar në nenin 57, paragrafi 3 , nga Ligji për Pyjet, NP Pyjet Kombëtare prezantojnë ndalim të PLOT të lëvizjes në pyje dhe tokave pyjore që menaxhon në të gjithë territorin e shtetit, pas pëlqimit të marrë më parë nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.
#Ndalimi i TËRËSISHËM i lëvizjes në pyll fillon nga 03.08.2021 në periudhën nga 00:00 deri në 24:00 dhe do të zgjasë deri në vlerësimin se rreziku i zjarreve në pyje është zvogëluar, pra deri në tërheqjen e tij.
Ky ndalim i plotë nuk zbatohet për punonjësit e NP Pyjet Kombëtare dhe subjektet që kryejnë veprimtari kulturore pyjore në zonat e menaxhuara nga ndërmarrja publike.
Për mosrespektimin e këtij ndalimi, personat fizikë që konstatohen se lëvizin në pyll dhe tokë pyjore, në përputhje me nenin 106 të Ligjit për Pyjet, do të gjobiten, si më poshtë:
Një gjobë në vlerë prej 1,500 deri në 2,000 euro në kundërvlerë në denarë do t’i shqiptohet një personi fizik, nëse:
Nuk merr masa të veçanta për mbrojtjen e pyjeve nga zjarret (neni 56, paragrafi 1)
Lëviz në pyll gjatë ndalimit pa miratim (neni 57, paragrafi 3)
Nëse personi fizik i kryen kundërvajtjet nga lakëmija ose ekzekutimi i tyre shkakton dëme më të mëdha pasurore, do të gjobitet në vlerë prej 2,000 deri në 4,000 euro në kundërvlerë në denarë.