Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Kulturë

1 min read

Youth Film Festival 2022     Filmi iregjisoritshqiptarngaShkupi, Murat Zherka, “Dance In This Chaos” (Luajnëkëtëkaos) ështëfituesiiçmimit “Filmi mëimirëishkurtër OFF Generation”...

2 min read

Midis nesh “FOTOGRAFI MAQEDONAS, OSMAN DEMIRI”   Disangamediumet (sidomosatoelektronike) nëShqipëri vazhdojnë të manifestojnë një injorancë të çuditshmedhe, edhe për kundër...