FESTIVALET “TONA” PA KURRFARË MESAZHI KOMBËTAR

vull

Midis nesh     Disa gra artiste e krijuese nga Mitrovica qenkan bashkuar rreth një ideje, e cila mëton përafrimin e komuniteteve nëpërmjet artit! Këto gra kanë organizuar Festivalin e Letërsisë “ZaNa”, e cila për herë të parë u mbajt më vitin 2020. Në fillim të vitit 2022 ”ZaNa” ka […]

A JEMI “NJË KOMB – NJË KULTURË”!

vull

Midis nesh     Programet konkrete bëjnë që strategjitë të mos ngelin vetëm teori të thata të dala nga “vizionet megalomane” të platformave politike që hidhen sa për të fituar pushtet! Programet janë bazë e planeve zhvillimore që hartohen bazuar në projektet paraprake të qartësuara nëpër kuadro logjike deri në […]

ATA QË DINË TË LEXOJNË E NUK KUPTOJNË!

vull

Midis nesh     Analfabetët funksional realisht i kemi kudo: në shkolla, në fakultete, në politikë, midis profesorëve universitar, të atyre të shkollave të mesme, midis arsimtarëve të shkollave fillore. I kemi edhe në administratën shtetërore, në institucionet kulturore, midis aktorëve, midis “shkrimtarëve”, “analistëve”, gjithandej. Një armatë e tërë, për […]

SHFAQJEVE QË U SHTERET ZËRI

vull

  Lëvizje politike të iniciuara dhe të zhvilluara nga artistë ka pasur vazhdimisht që kur arti është përdorur si formë proteste dhe rebelimi. Natyrisht, këto lëvizje kanë lënë gjurmë në historinë e njerëzimit, madje duke sjellë stile, rryma, filozofi duke ndikuar dukshëm edhe nëpër sistemet politike gjithandej në botë. Shfaqjet […]

PSE BOTOHEN LIBRAT!

vull

Midis nesh   Nuk shtrohet problemi këtu për librat shkollorë, që ofrojnë njohuri dhe që shtojnë dituritë përgjatë arsimimit. Pyetja shtrohet: pse botohen librat si njësi të letërsisë së përgjithshme! Në tokat shqiptare, sot kemi aq shumë shtëpi botuese sa, lirisht mund të konstatojmë se në ditë botohen nga 3-4 […]

ARTISTËT E HARRUAR, PSE!?

vull

Midis nesh     Qasja e mbrapsht, secili për vete, përfshi edhe ata që janë në krye të institucioneve kulturore, ka bërë që lehtësisht t’i harrojmë artistët tanë, të cilët, fatkeqësisht, nuk jetojnë më. Sot për ta nuk kujdeset askush, pos ndonjë anëtari të familjeve të tyre që, përmes rrjeteve […]

Letër nga Shkupi: ÇAIRI DUHET TË BËHET KOMUNË KULTURORE!

vull

  Një ditë, kur Maqedonia e Veriut do të gjendet para zbatimit të detyrave ndërkombëtare në rrafshin kulturor – decentralizimin e të gjitha institucioneve kulturore nacionale, dhe kur menaxhimi i tyre do të ngelë detyrë e pushtetit lokal, atëherë edhe Komuna e Çairit do të bëhet “pronare” e disa institucioneve […]

AKTIVITETET KULTURORE SI “HUMANITET”

vull

Në bazë të analizave sipërfaqësore (sepse analizat e thella janë tepër dëshpëruese) mbi motivin e shqiptarëve të viseve etnike, me theks të veçantë, të Maqedonisë së Veriut, për të themeluar “vatra kulturore”, mund të arrihet fare lehtë te përfundimi: dy janë motivet që “i ngacmonin” shqiptarët që të merren me […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: