Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Opinione

6 min read

Analizë   Dyshembujtëpakrahasueshëm   Nëseanalizojmëpunën e UlemaMexhlisittëShkupit, bazuarnëraportin e punës përpara 100 viteve, gjegjësishtgjatëvitit, 1 korrik 1938-31 dhjetor 1939, me...