Monday, June 24, 2024
spot_img

Ministria e Drejtësisë ka iniciuar ndryshime në Ligjin për Akademinë për Gjyqtarët dhe Prokurorët Publikë me qëllim të tejkalimit të problemeve lidhur me dhënien e provimit kualifikues

Propozimi Ligji për ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për Akademinë për Gjyqtarët dhe Prokurorët Publikë përmban katër artikuj. Me nenin 1  bëhet plotësimi  i nenit 40 me dy paragrafë të rri, të cilat bëjnë të mundur tejkalimin e vonesës së paparashikuar në procedurën e dhënies së provimit pranues në Akademi për shkak të një ngjarjeje që nuk mund të parashikohej. Përkatësisht, në rast se sistemi i vetëm elektronik për dhënien e provimeve nuk funksionon si pasojë e ngjarjeve që nuk mund të parashikoheshin, dhe për shkak të urgjencës përfundimtare për zbatimin e provimit pranues, propozohet mundësia që testi i kualifikimit të bëhet në formë të letrës, dhe rezultatet duhet të merren me lexues elektronik, pa përfshirjen e faktorit njerëzor, kujdesej për anonimitetin, integritetin e procesit të provimit dhe shumëllojshmërinë e testeve. Aktvendimi i  propozuar është i ngjashëm me aktvendimin që përmban Ligji për plotësim të Ligjit për transportin në komunikacionin rrugor (“Gazeta Zyrtare e RMV-së   nr. 67/22”) —

TE NDRYSHME

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

TE FUNDIT