Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Kulturë

2 min read

Midis nesh   KURDISJA E ORËS SË BOTIMIT!   Është e natyrshmeqësecilishkrimtartëmëtojëqëvepra e tijtëketëjetëtëgjatëose ta sfidojëkohënsamëgjatëqëështë e mundur. ShembullimëimirëjanëServantesidheShekspiri, veprat...

3 min read

Intelektuali humanist udhëhiqet nga vlerat universale! Në botën e intelektualit humanist mund të gjenden disa lloje nga tipologjia e intelektualëve....

3 min read

Midis nesh   Botuesi dhe shkrimtari   Një prej shkrimtarëve më të mëdhenj në botë, me flokë e me mjekër...

1 min read

Youth Film Festival 2022     Filmi iregjisoritshqiptarngaShkupi, Murat Zherka, “Dance In This Chaos” (Luajnëkëtëkaos) ështëfituesiiçmimit “Filmi mëimirëishkurtër OFF Generation”...