Kohanews.com

Ke Çfarë Lexon!

Histori

1 min read

Investimi dhe falsifikimi i historisë e bën dallimin në mes Shkupit shqiptar dhe Shkupit maqedonas. ”Shkupi, një histori Ilire” nxjerr...